Popular Products

Break the chains

Krali Marko is a clothing brand that presents a unique combination of Bulgarian history, culture and legends with a contemporary modern vision. Inspired by the rich Bulgarian heritage, Krali Marko designers seek inspiration from traditional motifs, architecture and folklore, recreating them with contemporary materials and cuts. The result is a unique collection of clothes that unite the heritage of the past with the style and innovation of modern fashion. Krali Marko creates universal and stylish clothes that give the wearer not only elegance, but also a feeling of connection with the rich Bulgarian culture.

News

Българският моден дизайн: Признание в Световен Мащаб

Една от най-забележимите характеристики на българския моден дизайн е умението да се съчетаят традиционни български елементи с модерни тенденции и иновативни материали. Множеството наследствени мотиви, като народни бродерии, вълшебници и цветя, се преплитат в дизайните, придавайки им уникалност и богатство на детайлите

read more

3-ти март: Празникът на Освобождението на България

3-ти март 1878 година е датата, когато България води своята освободителна война за независимост от османската империя. С подписването на Санстефанския мирен договор, българите получават възможността да възстановят своето държавно съществуване след векове под чуждо владичество.

read more

Баба Марта: Традиция и Символика в Българската Култура

Баба Марта е повод за радост и общностност, който събира хората заедно, за да отпразнуват началото на пролетта и да изразят своите добри пожелания един към друг. Това е време, когато българите се възползват от възможността да споделят любовта и топлотата на своите сърца, като се възползват от традиционния обмен на мартеници

read more